Institutioner, Omsorg, Service, Hygiejne

  • Omsorgsarbejde på plejehjem.
  • Igangsætning af projekter i daginstutioner.
  • Hjælp i foreninger med f. eks loppemarked og fondsøgning.
  • Hjælp i genbrugsbutikker.
  • Praktisk hjælp i familiecenterregi.
  • Besøgsven i instutioner/foreninger.
  • Borgerguider i jobcenteret.
  • Rengøring af køleskabe på kontorer.
  • Aftørring af dørhåndtag på jobcenter, rådhus og institutioner.