Om KIS

Byrådet i Aabenraa Kommune besluttede 24. april 2013 at etablere KIS (Kommunalt In-house Servicekorps), en selvstændig kommunal institution, der varetager interne serviceopgaver i kommunen. KIS startede op primo maj 2013 i den forhenværende Materialegård, Gasværksvej 20, Aabenraa.

KIS løser opgaver, der ikke har været udført i kommunalt regi de seneste 4 år, ikke har været udbudt i licitation de seneste 4 år og ikke er konkurrenceforvridende i forhold til en privat udbyders løsning af en given opgave.

Byrådet i Aabenraa besluttede den 29. april 2015 at gøre KIS permanent med fast adresse på Gråstenvej 1 Felsted, 6200 Aabenraa.